Turkiet förbjuder kryptobetalningar

Av | april 16, 2021


Turkiet förbjuder kryptobetalningar 101
Källa: iStock / odefinierad odefinierad

Turkiets centralbank förbjöd användning av kryptotillgångar vid betalningar eftersom de medförde betydande risker på grund av volatila marknadsvärden, oåterkalleliga transaktioner och används i olagliga handlingar, rapporterade Reuters.

Dessutom sa banken att dessa tillgångar “varken omfattas av några reglerings- och övervakningsmekanismer eller en central tillsynsmyndighet”, säger rapporten.

(Att vara uppdaterad)Source link