Square syftar till att höja USD 2B, Bitcoins Taproot Signal stärks + fler nyheter

Av | maj 17, 2021
Jack Dorsey. Investeringsnyheter Bitcoin (BTC) tjur Jack Dorsey-ledda betalningsföretag Square tillkännagav sin avsikt att erbjuda, under förutsättning av marknadsförhållanden och andra faktorer, cirka 2 miljarder USD sammanlagt huvudbelopp av seniornoter. Företaget sa att det avser att använda nettovinst från detta erbjudande för allmänna företagsändamål, vilket kan inkludera potentialSource link