ECB startar digitalt europrojekt med tvåårig utredning

Av | juli 14, 2021


ECB startar digitalt europrojekt med tvåårig utredning 101
Källa: Adobe / Christian

De Europeiska centralbanken (ECB) har just meddelat att Eurosystemet formellt har lanserat sitt centralbank digitala valutaprojekt (CBDC) för att förbereda “för en eventuell utfärdande av en digital euro.”

ECB-rådet har idag beslutat att inleda utredningsfasen för ett digitalt europrojekt, som kommer att pågå i 24 månader, säger pressmeddelandet.

Konkret betyder beslutet att banken kommer att anslå de resurser som krävs för att designa en marknadsförbar produkt, säger ECBs styrelseledamot Fabio Panetta, ordförande för arbetsgruppen på hög nivå för en digital euro, i sitt blogginlägg.

“Men ett beslut om huruvida en digital euro ska utfärdas eller inte kommer först i ett senare skede”, tillade Panetta.

ECB: s ordförande Christine Lagarde noterade att beslutet kommer nio månader efter att banken publicerade sin rapport om en digital euro, under vilken tid de “genomförde ytterligare analyser, sökte input från medborgare och yrkesverksamma och genomförde några experiment med uppmuntrande resultat.”

Lagarde tillade att

“Allt detta har fått oss att besluta att flytta upp en växel och starta det digitala europrojektet. […] Vårt arbete syftar till att säkerställa att medborgare och företag i den digitala tidsåldern fortsätter att ha tillgång till den säkraste formen av pengar, centralbankspengar. “

Den tvååriga utredningsfasen kommer att ta itu med viktiga frågor rörande design och distribution, säger tillkännagivandet vidare, eftersom en digital euro både måste tillgodose européernas behov och bidra till att förhindra olaglig verksamhet, samtidigt som man undviker oönskade effekter på finansiell stabilitet och penningpolitik.

“Detta kommer inte att föregripa framtida beslut om möjlig utfärdande av en digital euro, som kommer först senare. I vilket fall som helst skulle en digital euro komplettera kontanter, inte ersätta den”, upprepade banken.

Under denna utredningsfas kommer Eurosystemet, som består av ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta, att fokusera på en möjlig funktionell design som baseras på användarnas behov, med fokusgrupper, prototyper och konceptuellt arbete, stod det.

Per Panetta kommer ECB att samarbeta med Europaparlamentet och andra europeiska beslutsfattare, som ECB regelbundet kommer att informera om resultaten. “Medborgare, köpmän och betalningsindustrin kommer också att vara involverade”, sa han.

Dessutom kommer användningsfall som en digital euro ska tillhandahålla att undersökas i denna fas, och dessa användningsfall måste uppfylla målet att ha “en risklös, tillgänglig och effektiv form av digitala centralbankpengar.”

Denna fas kommer vidare att ge en bedömning av den möjliga inverkan på en marknad som en digital euro kan ha. Den kommer att identifiera designalternativen för att säkerställa integritet och undvika risker för medborgare i euroområdet, mellanhänder och ekonomi, och den kommer att definiera en affärsmodell för övervakade mellanhänder inom denna zon.

Det kommer att finnas en marknadsrådgivande grupp som har till uppgift att ta hänsyn till potentiella användares och distributörers syn på en digital euro, som sedan kommer att diskuteras av Euro Retail Payments Board.

Det tekniska arbetet med den digitala euron med Europeiska kommissionen kommer också att intensifieras.

Centralbanken missade inte chansen att kritisera decentraliserad bitcoin (BTC) och sade att “en digital euro-kärninfrastruktur skulle vara miljövänlig: för de arkitekturer som testades [over the past nine months], kraften som används för att köra tiotusentals transaktioner per sekund [tps] är försumbar jämfört med energiförbrukningen för kryptoasseter som bitcoin. “

Under denna föregående period hade ECB och medlemsstaternas centralbanker gjort experiment med:

  • den digitala euroboken;
  • integritet och penningtvätt;
  • gränser för digital euro i omlopp;
  • slutanvändaråtkomst utan anslutning till Internet och underlättar inkludering med lämpliga enheter.

De hävdar att de inte har hittat några stora tekniska hinder för något av de utvärderade designalternativen. Eurosystemets TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), liksom alternativ som blockchain, var båda bevisade kapabla att bearbeta mer än 40 000 tps, sa det och tillade att “experimenten föreslog också att arkitekturer som kombinerar centraliserade och decentraliserade element är möjliga. “

CBDC “kommer att beröra människors liv på ett mycket intimt sätt”, sa Lagarde till Bloomberg Television på söndag. “Vad vi har hört från folket är att de vill att privatlivet ska skyddas. Men samtidigt måste vi se till att det inte påskyndar penningtvätt eller finansiering av terrorism, så på varje aspekt måste vi slå till rätt balans. “

____
Läs mer:
– CBDC Shilling och Bitcoin Bashing kan nå G20-nivån
– Vissa centralbanker visar intresse för Bitcoin; Inflation Fears MountSource link